$left
$middle

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh tar det symboliska första spadtaget tillsammans med Juan-Tadeo Espitia, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Magnus Persson, vice vd Skanska Sverige. Foto: Foto: Pär Trulsson

Malmös nya gymnasieskola tar form

Under högtidliga former togs på tisdagen det första spadtaget för Malmö Citadellsgymnasium. Det är över 60 år sedan Malmö stad byggde en gymnasieskola. Den nya skolan väntas stå klar till höstterminen 2024.

– Det har varit en lång process att nå hit och därför firar vi att vi äntligen nu står här och tar vårt först spadtag, säger Linda Eriksson, sektionschef på stadsfastigheter.

Det blev kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh som fick äran att ta det symboliska första spadtaget tillsammans med Juan-Tadeo Espitia, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Magnus Persson, vice vd Skanska Sverige.

Därtill göts även en tidskapsel in i betong. I tidskapseln stoppade elever från Oxievångsskolan ett brev till framtida elever på skolan, men även tidstypiska saker så som ett USB-minne och ett munskydd.

Linda Eriksson förklarar att Malmö Citadellsgymnasium blir en del i det större exploateringsområde som kallas Citadellsfogen. Det nya gymnasiet blir alltså ingen ensam byggnad utan del av något större med både bostäder, parkeringshus, förskola och kvarterslokaler.

– Det är en väldigt viktig del för att binda samman Västra hamnen med övriga staden, förklarar Linda Eriksson.

Malmö stad bygger skolan i samverkan med Skanska. Genom ett tätt samarbete har miljöaspekter, estetik och funktionskrav genomlysts tidigt i processen. Målsättningen med det är att få fram moderna, välfungerande och trivsamma skollokaler som samtidigt är kostnadseffektiva och med hög kvalitet.

I arkitekturen för skolan har man tittat på hur det ser ut i närområdet. Inspiration har kommit från både det nya Malmö som präglas av kunskap, innovation och mötesplatser samtidigt som en fot finns kvar i det historiska Malmö där kulturarvet, industrimiljön och hantverkstraditionen spelar en central roll.

Malmö Citadellsgymnasium blir när den är färdig en avlång byggnad som får en fasad av ljust tegel. Skolan blir 15 000 kvadratmeter stor. Den väntas när den är färdigbyggd sommaren 2024 kunna rymma minst 1 200 elever samt 150 anställda. Invändigt jobbar man för att skapa många olika sorters mötesplatser för eleverna. Utomhus finns bland annat planer på en multiplan och utegym men även stora träd som ger parkkänsla.

Malmö Citadellsgymnasium startar faktiskt redan till hösten i år i lokaler ett stenkast bort på Citadellsvägen. Här kommer de första eleverna att gå fram till dess att den nya skolan har byggts färdig.

Anneli Schwartz, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör, förklarar att ambitionen med skolan är att den kommer inrikta sig mot innovation, digitalisering, teknik och ha ett tydligt fokus på hållbarhet. Tanken är en tät samverkan med näringslivet i staden. Malmö Citadellsgymnasium kommer att innehålla de fyra olika programmen: ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt yrkesprogrammet försäljning och service.

– Förhoppningsvis kan detta bli många unga människors plats att växa på och jobba med kreativa lösningar för ett hållbart samhälle såväl på det mänskliga planet som att bevara vårt klimat intakt, säger Anneli Schwartz.


skiss på den nya skolan

Så här kan Malmö Citadellsgymnasium se ut. Illustration: Här!

sv
sv