$left
$middle

Kommissionär Karolina Ekholm lämnar Tillväxtkommissionen

I samband med att Karolina Ekholm tillträdde sin tjänst som direktör för Riksgälden den 1 februari lämnade hon Malmö Tillväxtkommission då uppdraget i kommissionen inte är förenligt med uppdraget på Riksgälden. Arbete pågår med att hitta en ersättare för Karolina.

Läs gärna en avslutande intervju med Karolina och hennes medskick till Tillväxtkommissionens arbete:

Hur har du upplevt tiden i kommissionen?

- Framför allt har det varit väldigt roligt att vara med. Under våra möten har det kommit fram mycket ny information för mig och många intressanta tankar. Jag har uppskattat att interagera med de övriga kommissionärerna, som genom sina olika bakgrunder har berikat mig personligen, men också hela kommissionsarbetet, med ny kunskap,

- Det har också varit värdefullt att diskutera vilken typ av underlag som är viktigt att ta fram för att vi ska kunna resonera oss fram till vilka förslag och rekommendationer vi sist och slutligen ska ge.

Är det någon särskild frågeställning du sett att Malmö behöver jobba med när det gäller ökad tillväxt?

- På ett generellt plan är det tydligt att Malmö är speciellt genom att dels ha osedvanligt goda tillväxtförutsättningar, dels osedvanligt stora utmaningar. Staden har en väldigt bra placering rent geografiskt, nära kontinenten och i en tätbefolkad region med stora resurser i form av kompetens. Det finns stora universitet i regionen som bedriver högkvalitativ forskning, vilket bidrar till riktigt bra förutsättningar för Malmö att växa och vara en framgångsrik stad. Men Malmö har också, med svenska mått mätt, särskilt stora utmaningar i form av utanförskap i samhället i stort och mer specifikt på arbetsmarknaden. Allt detta gör att kommissionen måste jobba på två fronter: se till att potentialen i de goda förutsättningarna kan realiseras och hitta lösningar på utanförskapets utmaningar för att få en hållbar och inkluderande tillväxt.

- En sak som framkommit under våra möten är att det genom åren gjorts många insatser och tagits många initiativ på olika områden för att främja utvecklingen och hantera de utmaningar som dykt upp. Men projekteten och initiativen har inte alltid följts upp och det har inte lett till att man har skapat permanenta strukturer kring det som fungerat bra. Risken är att initiativen blir engångsföreteelse som inte får någon fortsättning och man återuppfinner hjulet med jämna mellanrum med nya projekt och initiativ.

Vilka är dina viktigaste medskick inför det fortsatta arbetet?

- Att de förslag och rekommendationer som kommissionen tar fram leder till att det skapas ordentliga permanenta strukturer kring de förslag som tas vidare för att de kan främja tillväxten i Malmö.

- Dessutom detta att jobba på två fronter, förstärka det goda och dämpa det dåliga, båda delarna måste finnas med i en helhetsstrategi.

- Och sist men inte minst: satsa på ungdomar och ge dem goda förutsättningar och fokusera på att bryta tendenserna till utanförskap.

sv
sv