$left
$middle

Malmö och omvärldsläget vecka 14

Så här arbetar Malmö stad med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Evakueringsplatser tomma

Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet i Sverige. Malmö stad hjälper till med att hitta boendelösningar och tillhandahåller evakueringsplatser. För tillfället används inga av dessa.

Fåtal barn till förskola och skola

Förra veckan skrevs ett tiotal barn från Ukraina in i grundskolan. Förskolorna har ingen avvikande ökning av antalet ansökningar i dagsläget.

Civilsamhället kraftsamlar

Civilsamhället har en viktig roll i flyktingmottagandet och Malmö stad erbjuder en plattform för samverkan.

Rädda barnen arrangerar aktiviteter för barn och ger stöd i praktiska frågor på ett av Migrationsverkets boenden. Även Röda korset och Svenska kyrkan ger stöd där.

KC Kompetenscenter håller på med en sammanställning av vad föreningar i Malmö kan göra och vilka behov av resurser de har.

Generellt om Malmö stads arbete

Vi följer utvecklingen i Ukraina noga och för kontinuerlig dialog med relevanta myndigheter och andra aktörer. Ur Malmö stads perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig.

På sidan nedan har vi även samlat information och länkar om omvärldsläget, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro. Där kan du också läsa om Malmö stads övergripande ansvar i förhållande till andra myndigheter men även om beredskap och skyddsrum.
https://malmo.se/Ukraina

sv
sv