$left
$middle

Rosengårdsskolan delvis stängd på grund av brand

Under söndagskvällen brann det kraftigt på Rosengårdsskolan i Malmö. Lågstadiebyggnaden är nedbrunnen vilket gör att elever i F-2 samt särskolan inte kan gå till skolan på tisdag den 19 april. Onsdagens lektioner för dessa klasser kommer att hållas utomhus. Resterande byggnader har klarat sig, vilket gör att årskurs 3-9 är välkomna till skolan som vanligt.

I samband med oroligheter i Malmö under helgen utbröt en brand i Rosengårdsskolan. Under en tid kommer därför lågstadieklasserna och särskolan behöva använda andra lokaler medan byggnaderna återställs. Arbetet med att hitta dessa lokaler för de 250 eleverna pågår.

Oroligheterna i Malmö har ägt rum under kvällstid. Skolans ledning uppmanar alla elever att komma till skolan så snart det är möjligt, så att de kan prata om hur de mår och hur de upplevt händelserna.

Information till vårdnadshavare på skolan har gått ut.

För dig som känner oro

Centrum för brottsutsatta och medling
Berörda, vittnen, anhöriga och andra som känner oro kan vända sig till Centrum för brottsutsatta för stöd och vägledning. De har öppet dagtid. Telefon: 040-349292.

Social jour, kvällar och helger
Efter kontorstid kan man vända sig till social jour för information, vägledning och stödsamtal. Telefon: 040-345678.

Krisstöd
Krisstöd vid allvarliga händelser

Mer information finns på Polisens webbplats

https://polisen.se/aktuellt/polisens-nyheter/?requestId=0&lpfm.loc=Malm%C3%B6

sv
sv