$left
$middle

Dags att nominera till Eleonorapriset

För fjärde året i rad delar funktionstödsnämnden ut pris till den person eller organisation som gjort någonting bra för personer med funktions-nedsättningar i Malmö. Du kan nu nominera mottagare av Eleonorapriset 2022

Sedan 2019 finns ett pris som ska hedra och uppmuntra ideella och professionella initiativ i Malmö som främjar rätten till lika värde och livsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning. Det sker många förbättringar i samhället men det finns också mycket kvar att göra. Det visade till exempel förra årets pristagare Natalie Eneke, som belönades för sitt engagemang för barn och ungdomars rättigheter och möjligheter att vara en självklar del av samhället genom Malmöinitiativet ”Handikappanpassade gungor till varje temalekpark”. Kommunen har beslutat att förslaget ska genomföras.

Vem som helst kan nominera en person, förening eller verksamhet till priset. Alla förslag till pristagare ska följas av en motivering till varför den/de nominerade bör tilldelas priset. Initiativ som kan bli aktuella för priset ska ha kommit Malmöbor med funktionsnedsättningar till gagn.

Pristagaren tar emot Eleonorapriset i samband med en ceremoni på internationella funktionshinderdagen den 3 december. I år infaller dagen på en lördag och allmänheten kommer att kunna närvara under ceremonin.

Prisutdelningen

Vad: prisutdelningsceremoni för Eleonorapriset 2022
När: lördag 3 december klockan 13.00
Var: Funktionsstödsförvaltningen på Fänriksgatan 1 i Malmö (entréplan)
Tillgänglighet: Ramp från gatuplan för rullstol finns.
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Om priset

Eleonorapriset är uppkallat efter Eleonora Aldin. Hon föddes med en ovanlig sjukdom som ledde till flera funktionsnedsättningar. Eleonora dog när hon var tre och ett halvt år. Funktionsstödsnämnden har uppkallat priset efter Eleonora för att uppmärksamma personer med funktionsnedsättningars rätt att leva och uppleva livet precis som alla andra.

Funktionsstödsnämnden i Malmö delar ut Eleonorapriset till en eller flera personer, verksamheter eller föreningar som har ökat medvetenheten om funktionsnedsättningar och bidragit till ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla.

Priset delas ut i anslutning till den Internationella funktionshinderdagen den 3 december. Internationella funktionshinderdagen instiftades 1992 av Förenta Nationerna (FN). Syftet med dagen är att arbeta för en ökad medvetenhet om funktionsnedsättningar och för att uppmärksamma fördelarna med ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla.

sv
sv