$left
$middle

2022-års allmänna val - ett demokratiskt, tillgängligt och rättssäkert val

Större och fler vallokaler, ökad tillgänglighet och fokus på säkerhet. Det är några av de satsningar valnämnden i Malmö stad gör för att säkra att årets allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs på ett demokratiskt och rättssäkert sätt.

- Det ska vara rättssäkert, tillgängligt och okomplicerat att kunna rösta i valet. Därför är det viktigt att vi ger möjlighet för de som av olika anledning kan ha svårt att förflytta sig till sin vallokal. Förtidsröstning eller att det går att få hjälp av en ambulerande röstmottagare är några av de medel som ska hjälpa Malmöborna att kunna rösta, säger Eva Sjöstedt (S), ordförande i valnämnden.

Tryggt i vallokalen

Vid detta val kommer valnämnden att använda rymligare lokaler i större utsträckning än tidigare. Detta för att säkra valhemligheten, men också ur ett pandemihänseende. Det är därför en större andel av Malmöborna som kommer att lägga sin röst i en gymnastiksal eller sporthall. Både förtidsröstningslokalerna och vallokalerna kommer också utrustas med plexiglas samt ha tillgång till munskydd och att handsprit.

- Valresultatet ska spegla medborgarnas åsikter och det är viktigt att det känns tryggt att gå och rösta. Malmö stad jobbar för att röstningslokalerna och vallokalerna ska upplevas som trygga och säkra för alla röstare, säger Daniel Olsson, valchef i Malmö stad.

Ett rättssäkert val

Även 2022 har det funnits ett stort intresse av att arbeta som röstmottagare i staden. För att säkerställa att valet är rättssäkert och att röstmottagare kan bemöta eventuella oförutsedda situationer som kan uppstå så måste alla röstmottagare genomgå en utbildning.

- Vi vill säkerställa att det inte uppstår något tvivel på att valresultatet inte skulle spegla Malmöbornas vilja. Röstmottagarna har erfarenhet och är utbildade i sitt uppdrag också vad gäller säkerhet. Om bedömning görs att vakter är nödvändiga för att garantera lokalernas säkerhet så tillkallas dessa, säger Daniel Olsson.

Ett tillgängligt val

I årets val har antalet valdistrikt utökats med 18 nya valdistrikt till totalt 210 vallokaler på valdagen den 11 september.

- Eftersom vallokalerna till viss del ändrats kan det innebära att den vallokal som man vanligtvis tidigare gått till kanske inte längre är den som man ska besöka i årets val. Det är därför viktigt att man tittar i sitt röstkort var man ska rösta om man vill rösta på själva valdagen, avslutar Eva Sjöstedt.

Fakta:

I Malmö finns det 245 187 personer som är röstberättigade till 2022-års riksdagsval och 266 611 som är röstberättigade till region- och kommunfullmäktige.

Årets förtidsröstning startar onsdagen den 24 augusti. I Malmö finns det 21 olika förtidsröstningslokaler. Förtidsröstningslokalernas placering och öppettider finns på malmo.se/val2022.

Mer information kring hur du ska göra när det är dags att rösta finns på malmo.se/val2022

sv
sv