$left
$middle

"Lovar ni att komma och rösta nu den dagen då vi är här?", frågar den ambulerande röstmottagaren Frankie Lidman med glimten i ögat tre damer på mötesplats Dammfrigården, från vänster Marja Hedeberg, Ebba Östergren och Carin Larsson. Foto: Peter Kroon

När du inte kan gå och rösta

När du inte kan gå och rösta själv finns Frankie Lidman. Han är en av Malmös tio ambulerande röstmottagare, som veckorna innan valet hjälper Malmöbor som inte kan ta sig till en vallokal att rösta där de är.

Text: Tobias Christoffersson, Vårt Malmö

Malmös ambulerande röstmottagare är i första hand till för den som inte kan ta sig till en röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.
– Vi är ute på väldigt många olika ställen! Äldreboenden och LSS-boenden är vanligt, mötesplatserna för seniorer förstås, men även en hel del privata hem.
– De som sitter i fängelse eller anstalt kan ju inte heller gå i väg och rösta, så dem kommer vi också till, berättar Frankie Lidman.

Röstsäkerheten är helig

Röstmottagarna kommer alltid två och två och har med sig valsedlar, röstbås, valurna och röstlängd.
– Valhemligheten och röstsäkerheten är heliga. Det är vårt jobb att säkerställa alla väljares integritet precis som i en vallokal. Nytt för i år är att även valsedlarna finns dolda i ett eget bås.

En fördel jämfört med en vanlig röstningslokal är att Frankie Lidman och hans kollegor kan skriva ut röstkort om den som ska välja inte har med sig sitt.
– Det gäller även om en anhörig är med och också vill passa på att rösta, kanske känns det bra att rösta tillsammans. Då kan vi skriva ut röstkort även till den anhörige.

Samhällsinsats

Fram till valdagen 11 september är röstmottagarna igång, och deras arbetsschema är intensivt. Ersättning utgår, men drivkrafterna till att göra jobbet är fler än så:
– Du gör en liten samhällsinsats som också är kul. Det roligaste är att få träffa så många människor, och många äldre vill gärna prata en stund.
– Att hjälpa människor som annars inte hade kunnat få rösta och vara delaktiga i samhället känns bra. Ibland är det lätt att vi tar vår fantastiska demokrati för given.

sv
sv