$left
$middle

"Sveriges mest intressanta region just nu"

Tillväxtkommissionens har fyra råd knutna till sig: rådet med arbetsmarknadens parter, rådet med myndigheter, rådet med civilsamhället och rådet med Öresundsregionen.

Innan jul träffades alla fyra råd tillsammans i Malmö för att diskutera inspel till kommissionen. Vi passade på att höra hur några representanter tänker kring Malmö och gav dem möjligheten att ge några direkta medskick till kommissionen.

Först ut är Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och deltar i rådet med arbetsmarknadens parter. Hör henne här resonera om hur hon ser på hur tillväxtperspektiv med hållbarhetsfokus är ett viktigt sätt att tänka för utvecklingen i hela Sverige. Dessutom gör hon ett medskick till kommissionen om en unik fördel hon ser att Malmö har.

Läs mer om råden här.

sv
sv