$left
$middle

Generösare möjligheter att senarelägga kommunala avgifter

Elkrisen slår hårt mot svenska hushåll och företag och många har fått ökade elkostnader och svårigheter att betala sina fakturor. Med anledning av det har kommunstyrelsen idag fattat beslut om att nämnderna ska vara extra generösa med anstånd och avbetalningsplaner under våren 2023.

Malmö stad fakturerar avgifter för olika typer av varor och tjänster som kommunen tillhandahåller åt enskilda personer, företag, ideella föreningar med flera. Det finns redan idag goda möjligheter att bevilja anstånd och avbetalningsplaner i det enskilda fallet men nu utökas möjligheten för Malmöbor och företag att senarelägga vissa kommunala avgifter till kommunen för att undvika att man hamnar i en oönskad ekonomisk situation.

De fakturor som är möjliga att få anstånd för är bland annat avgifter för förskola, fritidshem, omvårdnad i ordinärt boende, färdtjänst eller andra fakturor på kommunala tjänster.

Det går att få anstånd för de flesta av våra fakturor. Det finns några få undantag som lyder under speciallagstiftning. Om du har svårt att betala dina fakturor från Malmö stad så ska du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på fakturan, men det går också bra att kontakta oss via Malmö stads Kontaktcenter, säger Anna Westerling, ekonomidirektör på stadskontoret.

sv
sv