$left
$middle

Hyllie är ett av Sveriges ledande områden när det gäller hållbar stadsutveckling, vilket är temat för ett av EU-mötena i Malmö i år. Foto: Urszula Striner

Malmöfrågor på tapeten när EU kommer till stan

Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer fem europeiska möten att hållas här i Malmö. På agendan står ämnen som alla är kärnfrågor för staden.

I samband med vårens ordförandeskap i EU:s ministerråd leder Sverige 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg samt 150 på hemmaplan. Fem av dessa möten hålls i Malmö och kommer att handla om miljö, narkotikabekämpning och lantbruk.

Mötet om hållbar stadsutveckling i juni blir det största eventet med omkring 200 deltagare.

– Regeringen har bestämt var mötena ska hållas och vad som ska tas upp. Samtliga ämnen har en koppling till Malmö, och stadens arbete uppmärksammas bland annat genom studiebesök, säger Bodil Olsson, utvecklingssekreterare på stadskontoret.

Betydelse på sikt

Mötena är varken offentliga eller av sådan dignitet att de kräver omfattande säkerhetspådrag. Därför lär de passera rätt obemärkt för Malmöborna.

Men för Malmö kan mötena på sikt få betydelse för stadens fortsatta utveckling, konstaterar Ola Nord, chef för Malmös EU-kontor i Bryssel.

Malmö tillhör exempelvis de hundra utvalda EU-städer som ska vara hundra procent koldioxidneutrala till 2030.

– Om vi visar vad vi är bra på så hoppas vi på en spinoff-effekt, när vi i ett senare skede söker medel från EU-kommissionen, säger Ola Nord.

Sätter Malmö på kartan

För Malmöborna är det välkänt att Malmö är Sveriges tredje största stad och har en viktig roll att spela. Ur ett internationellt perspektiv är det inte lika självklart.

Det är bara att vända på det, menar Ola Nord, som retoriskt frågar: Vilken är Irlands tredje största stad? Få kan svara på det.

– Därför är det viktigt att vi är proaktiva inom EU. Det sätter Malmö på kartan och ger oss ett renommé, som vi får glädje av längre fram.

sv
sv