$left
$middle

Pilotprojektet unga stadsguider utbildar unga till stadsguider i sin närmiljö för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i deras livsmiljö. Foto: Nora Schwarz

Pilotprojektet Unga stadsguider ger barn en röst i stadsutveckling

Den 26 april avslutades pilotprojektet ”Unga Stadsguider” med en guidad tur i Rosengård där en grupp femteklassare från Rosengårdsskolan i Malmö fick chansen att visa upp sin närmiljö, sett ur ungas perspektiv.

Pilotprojektet är en del av Malmö in the making med syftet att involvera ungas röster i stadsutveckling och lyfta in kulturens roll i planeringsprocessen. Idén med pilotprojektet bygger på att utbilda unga till stadsguider i sin närmiljö och öka barn och ungas delaktighet och inflytande i deras livsmiljö. Projektet är ett samarbete mellan kulturförvaltningens utvecklingsspår och stadsbyggnadskontoret där femteklassare vid Rosengårdsskolan guidat inbjuda genom Rosengård.

Inför guidedagen utbildades eleverna av pedagoger vid Malmö konsthall, Malmö stadsarkiv, Malmö kulturskola och Malmö museum kring bland annat presentationsteknik, lokalhistoria, arkitektur och konst. Insatsen har till syfte att lyfta in barn och ungas åsikter i planeringsprocessen och förbättra deras livsvillkor och trygghet.

Pilotprojektet Unga Stadsguider har gett eleverna en möjlighet att lära sig om sitt område på ett sätt som dem tycker är intressant, baserat på sina intressen och de platser som är viktiga för dem. Det ger dem också en grund för att våga tycka till om sitt närområde och känna att de har makt att påverka, säger Nina Kjällquist, projektledare.

Guidedagen planerades och genomfördes av elever i årskurs fem och deras Kulturcrew på Rosengårdsskolan. El Sistema från Kulturskolan var på plats för att spela och eleverna bjöd på fika. Under två pass guidade stadsguiderna inbjudna från Malmö stad och sina nära och kära utifrån sina egna perspektiv och egenvalda platser i Rosengård. Guidningarna innehöll historiska och nutida perspektiv kring platserna i området – sett ur femteklassares perspektiv. Men också hur eleverna önskar att platserna ska utvecklas i framtiden.

Projektet har fått positiv respons från de inblandade, inte minst från eleverna själva som har lärt sig om staden och sitt närområde samtidigt som de har utvecklat självförtroendet och sin presentationsteknik. Eleverna hade främst valt platser där människor möts och umgås, bland annat Rosengårds bibliotek, Rosengårdsbadet och Rosengårdsskolan. En av de unga stadsguiderna, Immihana, hade valt ut bland annat Rosengårds centrum som ett av de ställena hon berättade om i sin guidning.

Till Rosengård centrum kommer mina vänner från hela staden för att handla och vi brukar besöka affärerna ihop. Jag har lärt mig mycket nya saker när jag blivit guide, men det har varit lite utmanande också. Det svåraste har varit att samarbeta i grupp, men pedagogerna har varit duktiga och roliga och hjälpt oss. Jag skulle vilja göra om det igen, det har gett mig självförtroende att prata inför personer jag inte känner, berättar Immihana.

Projektet Unga Stadsguider har varit en insats som visar på vikten av att involvera och lyssna på unga röster i stadsutveckling för att ta reda på vad som är viktigt för dem. Arbetet har skett i nära kontakt med skolan och efter de förutsättningar och intressen som funnits där och hos eleverna. Samarbetet kommer utvärderas och ligga som grund för att utveckla arbetsmetoden i ett inspirationsmaterial för att genomföra projekt med unga stadsguider. Ambitionen är att projektet ska vidareutvecklas

sv
sv