$left
$middle

Eldningsförbudet i Malmö upphör

Malmö stad har beslutat att ta bort eldningsförbudet i Malmö. Förbudet upphör att gälla från och med den 29 juni, men var alltid försiktig när du grillar eller eldar.

Sjunkande temperatur och regn gör att risken för brand i skog och mark har minskat. Därför har vi bestämt oss för att ta bort eldningsförbudet i Malmö som infördes den 7 juni.

Eftersom det fortfarande är torrt i skog och mark måste du vara försiktig om du ska grilla eller elda. En eld kan sprida sig snabbt. Grilla helst på fasta grillplatser och se till att ha vatten nära till hands så att du kan släcka elden.

Karta över fasta grillplatser i Malmö

Tänk på att:

  • Lämna aldrig en tänd grill eller eld obevakad.
  • Se till att ha en hink med vatten tillgänglig för att släcka.
  • Dränk engångsgrillen ordentligt i vatten.
  • Kontrollera att kol och aska är helt kalla innan du slänger dem.
  • Den person som tänder elden eller grillen ansvarar för säkerheten.

Håll dig uppdaterad

Kom ihåg att du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller i området eller i den kommun där du är och om läget förändras.

sv
sv