$left
$middle

Sedan 1 oktober 2023 kan du nå mängder av ritningar och bygglovshandlingar online i Malmö stads digitala ritningsarkiv.

Hitta ritningar online i Malmö stads digitala ritningsarkiv

Sedan 1 oktober finns många av Malmö stads stadsbyggnadskontors ritningar tillgängliga online i ett digitalt arkiv. Oavsett var du befinner dig kan du använda arkivet för att ladda ned de digitala handlingar du behöver.

Under en tid har det gått att nå det digitala ritningsarkivet från kunddisken på stadsbyggnadskontorets arkiv, men sedan 1 oktober 2023 är det numera tillgängligt för alla här på webben. Det innebär att du inte längre behöver besöka stadshuset för att få tag i de handlingar du söker, det kan du numera göra från din egen dator oavsett var du befinner dig.

Tips och tricks för att använda arkivet

För att använda det digitala ritningsarkivet behöver du ha koll på fastighetsbeteckningen för den byggnad du är intresserad av. På stadsbyggnadskontorets arkivs hemsida hittar du instruktioner för hur du tar reda på detta, tillsammans med flera andra bra tips och tricks för hur du bäst använder det digitala arkivet.

Botanisera bland alla digitala handlingar

I nuläget finns drygt en halv miljon handlingar tillgängliga i det digitala arkivet, ett antal som ständigt växer. Dessa innefattar bland annat alla nya bygglovsritningar som kommit in sedan 2008, hela bestånd i vissa stadsdelar, relationsritningar såsom ventilation-, va/vs- och konstruktionsritningar samt viss dokumentation. Det långsiktiga målet är att hela stadsbyggnadskontorets arkiv ska finnas tillgängligt i digital form.

Besök eller kontakta oss om du behöver hjälp

Även om det nu går att nå stora delar av arkivet i digital form finns vi som jobbar här såklart fortfarande tillgängliga för att hjälpa dig att hitta den information du söker. Du är varmt välkommen att kontakta oss via våra kanaler eller genom att besöka oss på stadshusets innergård under våra besökstider.

sv
sv