Miljörapporter

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Varje år redovisas tillsynsresultaten i rapporter. Efter hand som rapporterna färdigställs publicerar vi dem här.

Rapporterna är indelande efter tema och år. Du kan även beställa direkt från miljöförvaltningen, miljo@malmo.se.

Acrobat Reader
Du behöver en PDF-läsare för att kunna öppna våra miljö- och hälsorapporter. Ladda ner Adobe Acrobat Reader.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-09-22 16:50