$left
$middle

Miljörapporter

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vid större tillsynsomgångar redovisas resultaten i rapporter. Det handlar om allt från kemikalier i leksaker till luftkvalitetsrapporter. Här kan du ta del av dem.

Rapporterna är indelande efter tema och år. Du kan även beställa dem direkt från miljöförvaltningen.

Kontaktinformation

Miljöförvaltningen

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv