$left
$middle

Läsåret 2021/22

Här hittar du som är elev och vårdnadshavare aktuella datum och lovdagar för pågående läsår. Vi har även samlat andra viktiga datum om vad som händer på skolan.

Viktiga datum under året

Öppet hus

15 november klockan 18–20
4 december klockan 11–13

24 januari 2022 klockan 18–20
25 april 2022 klockan 18–20

Informationsmöte för vårdnadshavare

6 september.

Utvecklingssamtal

17 november 2021
10 mars 2022

Utspark och skolavslutning

Studentutspark: 8 juni 2022

Innan utspringet kommer vi samlas programvis för en gemensam festlig samvaro på vår innergård.

Tiderna när våra klasser springer ut är enligt följande:

Klass

Tid för utspring

TE19IN

14.00

TE19SA

14.10

TE19TE

14.20

NA19A

14.30

NA19B

14.40

BF19A

15.00

BF19B

15.10

SA19

15.20

BET19A

15.40

BET19B

15.50

BG19A

16.00

BG19B

16.10

Mer information om detta kommer ut på våren när det börjar närma sig.

Skolavslutning: 16 juni 2022

Övrigt

Kompletteringsvecka: 10 januari, 12 januari och 14 januari
30 maj, 1 juni och 3 juni.

Skolans dag: 21 april 2022
Friluftsdag: 14 juni 2022