$left
$middle

Så arbetar vi

På Pauliskolan vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att våra elever ska bli framgångsrika i sina studier. Vi har många förstahandssökande till våra program med hög kvalitet.

Vårt mål är att du utifrån din egen förmåga ska lyckas med studierna. Det innebär att vi ställer krav och förutsätter att du också tar ditt ansvar. Genom aktiv medverkan i elevråds- och klassrådsarbetet eller i någon av skolans elevföreningar kan du påverka och göra en bra skola ännu bättre.

I det dagliga arbetet känner vi alla arbetsglädje, gemenskap och trygghet. All personal, alla elever och deras vårdnadshavare känner delaktighet i skolans arbete genom faktiskt inflytande.

Individuell studieplan

När du börjar gymnasiet kommer du att få ta mer eget ansvar för dina studier. Du kommer att få en individuell studieplan som fungerar som en hjälp för att du ska se hur din gymnasieutbildning är uppbyggd.

Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och visar ämnen och kurser som du kommer att studera. Den byggs också upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden.

När en kurs är avklarad får du betyg på kursen som läggs in i din studieplan. När en kurs är slut är också betyget fastställt och kommer att räknas med i meritvärdet när du söker vidare till högskola och universitet.

sv