$left
$middle

Carla har genomfört ett projekt kring undersköterskors kompetensutveckling

Carla Sandh läser på personal- och arbetslivsprogrammet på Lunds universitet. Under hösten 2021 har hon arbetat på Kompetenscentrum på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med ett studentmedarbetaruppdrag inom kompetensutveckling.

Ung man tittar in i kameran

- Jag har arbetat med ett projekt där jag intervjuat undersköterskor som handleder undersköterskestudenter. Syftet har varit att få handledarnas uppfattning om sina förutsättningar att handleda. Jag har hållit ett tjugotal intervjuer och sammanställt det i en rapport. Där tar jag upp både intervjupersonernas och mina egna utvecklingsförslag utifrån intervjuerna. Det kan vara till exempel vilka kurser handledarna ser behov av eller att man skulle kunna anordna handledardagar med mera. Utöver mitt huvudsakliga uppdrag har jag också fått vara med en heldag på HR-avdelningen för att se hur de jobbar – jätteintressant för mig som läser personal- och arbetslivsprogrammet

Varför sökte du jobbet?

- Jag ville ha ett jobb som var anpassat för mig som student – att jag kunde planera mina egna timmar och att förväntningarna var på rätt nivå. Det var kul att det var i projektform – att kunna fokusera på ett ämne och gräva mig in i det. Det var jätteintressant. Att det var ett självständigt arbete lockade mig också, och att få prova på att arbeta på kontor.

Vad är ditt intryck av Malmö stad och arbetsplatsen du varit på?

- Jag har trivts bra! Nu har det varit lite speciellt med tanke på corona, det har inte varit lika många som vanligt på kontoret. Men min chef har varit på plats större delen av tiden och jag har haft en handledare som varit tillgänglig hela tiden, vi har träffats både på plats och på distans. Det har funkat jättebra.

Vad tar du med dig från tiden som studentmedarbetare?

- Det har varit väldigt skönt att få ett studentmedarbetarjobb innan examen – det har gett mer kött på benen. Jag har insett hur mycket jag tycker om att jobba i projektform. Även att jag tycker att ämnena kompetensutveckling, och utveckling generellt, är roligt. Jag känner att jag själv utvecklats – i början var det lite nervöst att ringa runt till nya personer men efter ett tag gick det på rutin.

Vill du skicka med något annat till den som funderar på ett studentmedarbetarjobb?

- Sök, skulle jag säga! Jag har varit jättenöjd.

sv