$left
$middle

Oscars excelkunskaper effektiviserade arbetet

Oscar Gummesson Atroshi läser teknisk matematik på Lunds tekniska högskola. Han har under hösten 2021 arbetat på fastighets- och gatukontoret med att ta fram excelmakron för att beräkna drift- och underhållskostnader för infrastrukturprojekt.

Ung man tittar in i kameran

- Jag har jobbat med flera uppgifter inom excel – till exempel skapat makron för att göra driftkalkyler snabbare och sammanställa fakturor för att få en slags databas. Jag har också tittat på olika mängdförteckningar för att få fram nyckeltal för olika priser, så att man lättare kan uppskatta vad priset på nya projekt kan vara. Jag har haft unika arbetsuppgifter och inte gjort samma sak som någon annan, men har samarbetat med många olika kollegor under uppdraget.

Varför sökte du jobbet?

- Jag ville gärna ha ett extrajobb och det här verkade passa bra med min utbildning, Inom utbildningen är det mycket matte och programmering och det är precis vad jag fått göra här.

Vad är ditt intryck av Malmö stad och din arbetsplats?

- Detta var en helt ny erfarenhet för mig och jag har inte så mycket att jämföra med. Men det har varit kul – och alla kollegor jag har träffat har varit så vänliga!

Vad tar med dig från tiden som studentmedarbetare?

- Jag tar med mig mer jobberfarenhet än jag hade tidigare – och nu vet jag hur det känns att till exempel jobba på kontor. Det är ju annorlunda från studierna. Jag tar också med mig hur användbara mina kunskaper visat sig vara på en arbetsplats. De här excelmakrona jag har skrivit åt dem har sparat dem väldigt mycket tid!

sv