$left
$middle

Josefin har utvärderat kulturförvaltningens lovaktiviteter

Josefin Aldegren hade redan en kandidat i mänskliga rättigheter från Lunds universitet. Till den lägger hon nu en master i statsvetenskap med inriktning global politik på Malmö universitet. Samtidigt hjälper hon kulturförvaltningen att utvärdera sina lovaktiviteter.

Ung man tittar in i kameran

Vad är ditt uppdrag i Malmö stad?  

- Nu håller jag på att sammanställa en rapport där jag dokumenterar och analyserar vad kulturförvaltningens lovsamordning har gjort under de senaste tre åren, från 2020 till 2022. Jag kollar på statistiken och ser på hur lovsamordningen har nått ut till barn och unga i Malmö med olika lovaktiviteter och hur de har följt barnkonventionen, men jag tittar också på ett nämndmål som heter ”kulturell allemansrätt på fritiden” som innebär att Malmös barn och unga har rätt till lovaktiviteter på alla lov under hela året.

Hur ser din arbetsvardag ut?  

- Det är ändå ett ganska självständigt arbete skulle jag säga. Det är väldigt likt att plugga faktiskt, för jag skriver en rapport genom att analysera data utefter en specifik metod, och sen kollar mina handledare igenom det så att det stämmer.

Tycker du att du haft nytta av dina erfarenheter från studierna i ditt uppdrag?

- O ja, jag har haft jättemycket nytta av att ha skrivit en uppsats, för det här är ändå ganska likt. Min kandidat (i mänskliga rättigheter, reds. anm.) är nära detta, för jag kollar ju på hur barnperspektivet har genomsyrat kulturförvaltningens arbete när det kommer till lovaktiviteter. När det kommer till min master har jag haft mer kunskap när det kommer till att samla in olika data efter olika metoder samt att förstå lite mer om offentlig förvaltning.

Vad vill du jobba med i framtiden?

- Jag hade nog ändå velat jobba med det här. Jag tycker om att skriva, jag tycker om att analysera och det har varit mycket roligare att jobba med statistik än vad alla säger att det är, och än vad jag trodde att det skulle vara. Så jag jobbar gärna med något liknande, att få sitta och analysera och ändå göra skillnad.

sv