Klimatkontrakt för företag

Företag har en nyckelroll i Malmös klimatomställning. Genom Klimatkontrakt Malmö arbetar vi gemensamt för att främja omställningen till ett klimatneutralt Malmö 2030.

Det här får ni som företag

Genom att signera Klimatkontrakt Malmö får ni bland annat ta del av information och expertis genom olika typer av kunskapsseminarier.

Inspireras av andra

Ta del av berättelser från några av de företag som signerat Klimatkontrakt Malmö och är aktiva i Malmös klimatomställning.

Om Klimatkontrakt Malmö

Här finns information om Klimatkontrakt Malmö och svar på de vanligaste frågorna.

Kontaktinformation och länkar

sv