Hållbara och etiska fordonsbatterier i Malmö

Klimatomställningen i Malmö kommer innebära allt fler inköp av eldrivna fordon. Projektet ska ge ökad kunskap om hur Malmö stad kan göra medvetna och hållbara val när det kommer till inköp av elektrifierade fordon samt dess batterier.

Efter att Malmö stad fick utmärkelsen "EU City for Fair and Ethical Trade 2021" tilldelades staden medel för att genomföra ett projekt med fokus på etisk handel av batterier och eldrivna fordon. Projektet görs i samarbete med International Trade Centre (ITC).

Malmö stad kommer ta fram information och hållbarhetskriterier för de batterier som kommer behövas i samband med Klimatomställning Malmö. ITC bidrar med information kring hållbarhetsrisker vid dessa inköp och tillsammans med ITC kommer Malmö stad ta fram kunskapsunderlag för medvetna val gällande batteriinköp.

Projektet har kopplingar till de Globala målen, bland annat delmål 12, "Hållbar produktion och konsumtion. Det är även kopplat till miljöprogrammet för Malmö stad 2021 – 2030 under mål 2, "Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp".

Efter avslutat projekt ska Malmö stad ha större möjlighet att informera Malmöborna om hållbara fordonsbatteri men också att kunna erbjuda ett ökat utbud av etiskt producerade batterier till stadens medarbetare.

Om projektet

Hållbara och etiska batterier i Malmö pågår mellan januari 2021 – mars 2022. ITC projektleder med medel från EU-kommissionen. Malmö stads Fairtrade City-kansli ansvarar för att öka andelen rättvist handlade produkter i kommunens inköp. ”EU Cities for Fair and Ethical Trade Award” är ett initiativ av Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för handel och implementeras av International Trade Centre. Sedan 2006 är Malmö diplomerad som en Fairtrade City och du kan läsa mer om det arbetet här.

EU samt ITC:s logotyper