Jämställda platser

Jämställda Platser i Malmö var ett stadsutvecklingsprojekt där Malmö stad och Tjejer i Förening/ABF Malmö tillsammans med de tre parter som äger platserna/marken (gatukontoret, MKB Fastighets AB och Fastighets AB Trianon) arbetat för att skapa engagemang bland ungdomar för staden och dess rum.

Projektet har resulterat i tre nya aktiva mötesplatser i offentlig miljö - i Kroksbäck, Lindängen och Nydala. Varmt välkommen att upptäcka och använda dem framöver, både spontant och med planerade arrangemang!

Den deltagardrivna arbetsprocessen har gjort att de sammanlagt 25 ungdomar som anställts i de olika faserna av projektet, fått ökad kunskap och handlingskompetens inom jämställdhet, antidiskriminering och hållbar stadsutveckling. Processen har gett dem möjlighet att påverka sina bostadsområden och skapa offentliga platser där deras idéer förverkligas. Tjejer i förening (genom studieförbundet ABF) har dokumenterat arbetet i metodboken Jämställd stadsutveckling.

Jämställda platser i Malmö

Projektperiod:

2015-02-15—2016-11-01

Finansiär: Boverket, inom programmet för Jämställdhet och offentliga miljöer

Ladda ner slutrapporten Pdf, 4.8 MB. (Pdf, 4.8 MB)

Ladda ner Metodbok för Jämställd stadsutveckling Pdf, 19.9 MB. (Pdf, 19.9 MB)

Mötesplats för unga i Kroksbäck

Mötesplats för unga i Lindängen

Mötesplats för unga i Nydala

Rosens röda matta

Tjejer i förening på facebook