ProCirc - Cirkulära upphandlingar för resurseffektivitet

Offentlig sektor står för cirka 15 procent av Sveriges utsläpp och har stor möjlighet att bidra till minskade utsläpp genom dess upphandling. Genom projektet ProCirc arbetar Malmö stad med att främja cirkulära lösningar genom upphandling. Detta leder till bättre resurseffektivitet som bidrar till mindre avfall och minskade utsläpp.

I projektet kommer vi utforska nya metoder och sprida kunskap om hur organisationer kan bli mer cirkulära genom upphandling. Insikterna och resultaten i det här projektet kommer att användas i Malmö stads arbetet med cirkulära upphandlingar.

Genom att arbeta med har Malmö stad och projektet som helhet en målsättning att reducera materialåtgång, avfall och koldioxidutsläpp med 20 - 25 procent och därmed minska Malmö stads klimatpåverkan. Projektets förväntade resultat är att upphandlare och leverantörer ska ha en större förmåga att leverera cirkulära upphandlingar och lösningar. På lång sikt ska detta bidra till mindre avfall och användning av naturresurser vilket resulterar i ett mer resurseffektivt sätt att utveckla verksamheten.

Projektet finansieras av Interreg North Sea Region och avslutas år 2022. Läs mer om projektet på https://northsearegion.eu/procirc/

Logotyp ProCirc
sv