SINA - Sluta med INeffektiv Användning

I Sverige lever och konsumerar vi som om det finns fyra jordklot. Det är inte hållbart och det finns ett stort behov av att samhället blir mer effektivt och cirkulärt. SINA-projektet syftar till att öka kunskapen om Malmö stads potential att bli mer effektiva och cirkulära genom upphandlings- och inköpsförfaranden med fokus på sparsamhet och delning.

I projektet gör miljöförvaltningen en kartläggning om var i staden vi kan bli mer effektiva med vårt användande av material eller om vi kan dela mellan förvaltningar. Även budgetprocessens roll kommer att undersökas för att hitta möjligheter. Kommunen kan både vara ett föredöme och se till att Malmöborna gynnas när kommunens medel används effektivare.

De produktflöden som undersöks är IT, engångsmaterial, arbetskläder och möbler.

I slutändan ska ett förslag till övergripande cirkulär färdplan för Malmö stad utarbetas i projektet.

Miljöförvaltningen genomför projektet tillsammans med upphandlingsenheten och forskningsinstitutet Rise.

Projektet avslutas i mars år 2022 och finansieras av Formas.

Formas logotyp
sv