$left
$middle

Miljö- och klimatprojekt

Inom ramen för Malmö stads klimat- och miljöarbete stödjer, utvecklar och samordnar vi många olika typer av projekt som ska leda till ett hållbart Malmö och ett ökat demokratiskt inflytande. Malmö stad deltar aktivt i många utvecklingsprojekt i syfte att ständigt föra fram hållbarhetsfrågornas värde.

sv