$left
$middle

Organisationer

En förteckning över organisationer som på olika sätt stöttar näringslivet och företagare.

Verksamt.se
På företagarportalen verksamt.se hittar du viktig information, bra verktyg och e-tjänster från Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Du kan tex skapa en affärsplan och registrera företag.

Malmö stads företagslots
Har du frågor som rör tillstånd, regler eller företagande? Malmö stads företagslots är en servicefunktion som hjälper dig att hitta rätt bland lagar och regler. Lotsen innebär en snabb och smidig väg in till kommunen för dig som företagare.

Almi Företagspartner

Almi Skåne erbjuder finansiering och rådgivning både till dig som ligger i startgroparna för att bli företagare och till dig som nyligen kommit igång.

Connect

Genom CONNECT Skåne får du tillgång till ett nätverk bestående av ett 80-tal skånska företagspartners och 400 individuella medlemmar som stöder verksamheten, i huvudsak erfarna personer från professionella tjänsteföretag, riskkapitalbolag och storföretag.

Coompanion

Coompanions företagsrådgivning är helt kostnadsfri för blivande och etablerade kooperativa företagare. Man får hjälp på resan från idé till framgångsrikt företag.

Drivhuset

Drivhuset hjälper dig som studerar inom högre utbildning i Malmö att starta och driva företag. Drivhuset guidar dig framåt oberoende av hur långt du kommit.

ikf Malmö – internationella kvinnoföreningen i Malmö.

Erbjuder kontakt med olika affärsnätverk med inriktning kvinnligt företagande.

Malmö Uppfinnarförening

Ideell förening som stimulerar och stödjer idé- och uppfinnarverksamhet.

Medeon

På Medeon menar man att varje tillväxtbransch har sina speciella behov och att det krävs en speciell sorts människor, lokaler och tjänster för att tillgodose dessa. Medeon är forskningsparken för oss inom life science.

MINC – Malmö Incubator

På Minc/Incubator hjälper man utvalda entreprenörer att bygga bolag, i ett unikt två-årigt inkubatorprogram. Här bygger man plattformen för ett framtida tillväxtbolag. Minc väljer entreprenörer och affärsidéer inom IT, design och digitala medier.

Nyföretagarcenter Syd

Svarar i första hand på frågor och problem kring företagsstarten. Du kan få kostnadsfri rådgivning och hjälp med tankar kring affärsidén och råd om hur du går vidare

Nyföretagarcentrum Öresund

Ger dig kostnadsfritt individuell, konfidentiell och affärsmässig rådgivning i att starta och driva företag. Välkomnar såväl blivande som nyblivna företagare.

Ung företagsamhet

Genom Ung Företagsamhet får du som är mellan 16-20 år möjligheten att under sakkunnig ledning driva ett företag under ett läsår. Arbetet med ditt UF-företag sker både i skolan och på fritiden.

Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö är finansierat av en stiftelse som tillsammans med ett antal starka investerare ger stöd till entreprenörer. Ambitionen är att skapa tillväxt och fungera som positiv kraft för nya jobb, främst i de delar av Malmö med hög arbetslöshet.

VentureCup

Venture Cup vill utveckla och inspirera entreprenörer och erbjuder därför både regionala och digitala utbildningar, handledning samt professionell feedback på affärsidéerna som lämnas in till tävlingen.

Fler förslag

sv