Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du kallelse och föredragslista för kommunfullmäktiges sammanträde 23 juni.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 8 juni. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 7 juni. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 juni. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 23. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 31 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 17 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 10 juni. §§ 127, 128, 129, 131, 132 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 31 maj. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 1 juni. §§ 39-41 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 1 juni. §§ 58-73 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom annslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads - och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivist genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 31 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 1 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 3 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Finsam i Malmö hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 22. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 27 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Grundskolenämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fritidsnämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 27 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammaträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 25 maj. §§ 190-225 justerades omedelbart och tillkännages genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 21. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta då Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.