$left
$middle

Taxor och avgifter

Malmö stad har fastställda taxor och avgifter för olika typer av tjänster. Här hittar du dessa.

Kontakta oss

sv