$left
$middle

Kommunalråd

Malmö har kommunalråd som väljs av kommunfullmäktige. Kommunalråden ansvarar för var sitt verksamhetsområde som de har beredningsansvar för. Fyra kommunalråd har inget beredningsansvar men de får tidigt insyn i alla ärenden.

Kommunalråd med beredningsansvar

Finans: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Arbetsmarknad och socialtjänst: Sedat Arif (S)

Skola och utbildning: Sara Wettergren (L)

Äldreomsorg och strategisk personalpolitik: Anders Rubin (S)

Funktionsstöd, LSS: Roko Kursar (L)

Stadsbyggnad: Stefana Hoti (MP)

Teknik: Andreas Schönström (S)

Miljö och service: Sofia Hedén (S)

Kultur och fritid: Janne Grönholm (MP)

Demokrati och mänskliga rättigheter: Amani Loubani (S)

Kommunalråd utan beredningsansvar

Helena Nanne (M)

Magnus Olsson (SD)

Emma-Lina Johansson och Anfal Mahdi (V) (50 procent var)

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv