$left
$middle

Kommunalråd

Malmö har kommunalråd som väljs av kommunfullmäktige. Kommunalråden ansvarar för var sitt verksamhetsområde som de har beredningsansvar för. Fyra kommunalråd har inget beredningsansvar men de får tidigt insyn i alla ärenden.

Kommunalråd med beredningsansvar

Finans: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Arbetsmarknad och socialtjänst: Sedat Arif (S)

Skola och utbildning: Sara Wettergren (L)

Hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik: Anders Rubin (S)

Teknik och service: Andreas Schönström (S)

Miljö och stadsbyggnad: Simon Chrisander (L)

Funktionsstöd och LSS: Roko Kursar (L)

Demokrati och mänskliga rättigheter: Ewa Bertz (L)

Kultur och fritid: Frida Trollmyr (S)

Kommunalråd utan beredningsansvar

Helena Nanne (M)

Magnus Olsson (SD)

Emma-Lina Johansson och Anders Andersson (V) (50 procent var)

sv