$left
$middle

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Kommunstyrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen och antaget reglemente.

Ärenden och beslut

Här finns kortfattad information om kommunstyrelsens ärenden och beslut i samband med kommunstyrelsens sammanträden. Informationen ska inte förväxlas med protokoll från sammanträdena.

Kommunstyrelsens sammanträden 2023

Sammanträdena är klockan 13.00 om inget annat anges.

  • 18 oktober
  • 8 november
  • 6 december

Protokoll

Kontakta oss

sv