$left
$middle

Så styrs Malmö

Den politiska kommunledningen i Malmö består av företrädare från socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet som har samtliga kommunalrådsposter med beredningsansvar.

Dessutom finns det tre tjänster som kommunalråd utan beredningsansvar. De innehas av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. Du och alla andra Malmöbor som får rösta i kommunalvalet väljer politikerna till kommunfullmäktige.

Oppositionen

Oppositionen i kommunfullmäktige består av:

  • Moderaterna (M)
  • Sverigedemokraterna (SD)
  • Vänsterpartiet (V)
  • Centerpartiet (C)

Revision

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet och uppdraget kommer från kommunfullmäktige.  

Stadsrevisionens uppdrag är att årligen granska den verksamhet som bedrivs i kommunen för att bland annat se till att lagar följs och att de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Nämnder

Varje nämnd styr över en förvaltning och tar emot uppdrag från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. I Malmö stad finns 16 nämnder.

sv