$left
$middle

Publicerad 2015-09-17 11:06

Senast uppdaterad 2015-09-17 13:13

Ljus över Malmö Live

Ljuskonstverket E=V=E=N=T skapat av Cerith Wyn Evans invigdes på Malmö Live den 28 augusti som en del av Malmö Live Konserthus premiärhelg. Verket sträcker sig från golv till tak och lyser upp Malmö Lives stora foajé innanför huvudentrén från Dag Hammarskjölds torg.

Cerith Wyn Evans är en walesisk konstnär med rötterna i den brittiska undergroundscenen. Under 70- och 80-talen uppmärksammades han för sina samarbeten med bland andra the Smiths och var tillsammans med Derek Jarman en av förgrundsgestalterna kring den brittiska film-avantgarderörelsen New Romantics.

Till Malmö Live har Cerith Wyn Evans uppfört ett väldigt neonverk i konserthusets foajé, som med utgångspunkt i siffran åtta, leder tankarna mot rumtidens oändlighet. Foajén som är tänkt att fungera som en mötesplats mellan Malmö Lives olika byggnader, kläs med Wyn Evans verk E=V=E=N=T  i ett praktfullt smycke, i sig värt ett besök.

De senaste decennierna har Cerith Wyn Evans seglat upp som en av samtidskonstens mest intressanta konstnärer. Med olika former av skulpturala ljusinstallationer har han med elektroniska medel undersökt människans plats i tid och rum – inte sällan i installationer som befinner sig i brytpunkten mellan skulptur, litteratur och musik.

E=V=E=N=T invigdes den 28 augusti som en del av Malmö Live Konserthus invigning, och har tillkommit efter en tävling på uppdrag av Nordic Choice och Malmö stad.

sv