$left
$middle

Publicerad 2015-12-17 15:30

Senast uppdaterad 2015-12-21 11:26

Kulturstrategi för hela Malmö

Sedan 2012 har kulturförvaltningen arbetat med att ta fram en kulturstrategi för Malmö stad som på många sätt är unik för landet. Strategin syftar till att göra Malmö en i ännu högre grad demokratisk och välkomnande stad där konst och kultur är viktiga verktyg.

Under hösten har ett förvaltningsövergripande arbete genomförts med fokus på att ta fram en handlingsplan. Kulturstrategins handlingsplan omfattar samtliga förvaltningar i Malmö stad och kommer att gälla för åren 2016–2020.

På kulturnämndens uppdrag har kulturförvaltningen sedan våren 2012 arbetat med att ta fram en kulturstrategi för hela Malmö. Strategin har utarbetats i dialog mellan stora delar av stadens organisation, det breda kulturlivet och engagerade Malmöbor. Även högskolevärlden, regionala aktörer och näringslivet har engagerats. Resultatet av detta gränsöverskridande samarbete är en handfast plan för hur konst och kultur ska bidra till att göra Malmö ännu mer demokratiskt, tillåtande och välkomnande. Fram till år 2020 har nu varje nämnd och styrelse i Malmö ansvar för att uppfylla de delar av kulturstrategin som rör den egna verksamheten.

Arbetet med kulturstrategin i Malmö går nu in i nästa skede. En handlingsplan för arbetet med kulturstrategin har under året tagits fram i samråd med övriga förvaltningar och bolag i Malmö stad. Inför nästa år planerar kulturförvaltningen att fortsätta arbetet med handlingsplanen. Kulturförvaltningens roll är att ansvara för förvaltningsövergripande ledning och samordning av arbetet med handlingsplanen. Konst och kultur blir viktiga redskap i stadens verksamheter för att bland annat utveckla demokratin, den sociala hållbarheten och stadens identitet och attraktionskraft.