$left
$middle

Publicerad 2016-06-17 11:57

Senast uppdaterad 2016-06-17 11:58

Tre snabba från kulturnämnden 16 juni

Här kan du ta del av tre utvalda beslut från det senaste sammanträdet i kulturnämnden.

Budgetskrivelse 2017

  • Kulturnämnden beslöt att godkänna förslaget till budgetskrivelse 2017. Budgetskrivelsen utgör nämndens information till politikerna i kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2017 med plan för 2018-2022. Du kan läsa budgetskrivelsen genom att klicka på länken nedan.

Remiss socialt hållbart Malmö.

  • Kulturnämnden ser positivt på att stadskontorets utredningsuppdrag kring att utarbeta en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn nu är klar, men den nulägesbeskrivning som målas upp i utredningen är komplex. I utredningen föreslås respektive nämnd utarbeta en egen detaljerad handlingsplan utifrån av stadskontoret definierade utvecklingsområden. Kulturnämnden ser i detta förslag en generell risk för målkonflikter inom Malmö stad och att framtagandet av ytterligare styrdokument motverkar den inriktning som kommunstyrelsen uttryckt av att renodla styrningen kring kommunfullmäktigemålen istället för att skapa parallella styrdokument av olika slag. Kulturnämnden svarar i yttrandet på remissens frågeställningar avseende vilka utvecklingsmöjligheter och behov av ytterligare åtgärder som finns inom nämndens uppdrag, samt vilka behov av samverkan internt i kommunen samt externa med andra aktörer som finns för att ytterligare förbättra levnadsvillkoren för barn i ekonomisk utsatthet. Du kan läsa remissvaret genom att klicka på länken nedan.

Förlängning av förordnande chef Malmö Stadsarkiv.

  • Kulturnämnden beslöt att förordna Adam Hidestål som chef för Malmö Stadsarkiv för tiden 2017-02-01–2021-12-31.

Läs samtliga handlingar här

sv