$left
$middle

Publicerad 2016-09-29 16:13

Senast uppdaterad 2016-09-29 16:16

Tre snabba från kulturnämnden 28 september

Här kan du ta del av tre utvalda beslut från det senaste sammanträdet i kulturnämnden.

Delårsrapport

Kulturnämndens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 5171 tkr, varav 1697 tkr är fondintäkter. Prognosen för helåret 2016 visar ett överskott med 6000 tkr, vilket är vad som beräknas att rekvirera ur fonderna under året för inköp av konst. I ärendet ingår också en justering av årets internbudget 2016 till följd av tidigare beslut i kulturnämnden. Du kan läsa hela delårsrapporten i handlingarna (se länken nedan).

Åldersgräns för lånekort och kostnad för hyrfilm

Stadsbiblioteket och stadsområdesbiblioteken i Malmö föreslår att gränsen för vuxenlånekort höjs från 16 år till myndighetsåldern 18 samt att kostnaden för hyrfilm tas bort. Genom att ta bort avgiften för hyrfilm likställs dessa med andra medier och gör dem mer tillgängliga. Kulturnämnden har lämnat ärendet vidare till kommunstyrelsen att besluta om åldersgränsen samt avgiften enlig förslaget. Du kan läsa tjänsteskrivelsen i handlingarna (se länk nedan).

Sommarscen 2016

Sommarscen Malmö har haft en bra säsong med en publik på 67151 personer (jmf 58110 för 2015). Totalt genomfördes 161 föreställningar och endast 5 blev inställda på grund av väder. Scenen utanför Malmö Live har inarbetats på ett bra sätt och de 12 föreställningar som genomfördes där var välbesökta. Den nya spelplatsen i Beijers park blev succé och drog publik från både Kirseberg, Rostorp och Segevång. Sommarjam på den tillfälliga spelplatsen Sevedsplan fick folk att samlas kring något positivt i ett annars problemtyngt område. I det här området når Sommarscen många unga och till nästa säsong kan arrangemangen där utvecklas ytterligare.

sv