$left
$middle

Publicerad 2016-10-14 15:00

Senast uppdaterad 2016-10-14 15:17

Premiär för biblioteket i Västra Hamnen

Den 21 oktober invigs biblioteket i Västra Hamnen

– Vi är i slutspurten nu, säger Andreas Ingefjord, projektledare på stadsbiblioteket.

I februari beslutade kulturnämnden att Västra hamnen ska få en ny mötesplats med medborgar- och biblioteksservice. Sedan dess har saker och ting gått snabbt. Redan i slutet av oktober är det dags för invigning av biblioteksdelen.

Vad är bakgrunden till biblioteket?

– Ända sedan BO01 och Västra hamnen etablerades har det funnits ett behov av biblioteks- och kulturnärvaro i området, bortsett från Stapelbädden. Och för något år sedan frågade Stadsområde Norr om vi på Kulturförvaltningen ville driva det här projektet ihop med dem. Då fanns redan en fastighet som verkade bra. Den är 188 kvadratmeter stor och belägen vid Masttorget.

Vad är kvar att göra tills biblioteket invigs?

– Vi ska möblera, få samlingarna på plats och installera all teknisk utrustning. Personalen fick tillgång till lokalen i slutet av september. Så det är bara att flytta in och få upp det sista.

Vad har varit den största utmaningen?

– Att hitta en gemensam samarbetsplattform med finansiering och arbetsfördelning mellan kulturförvaltningen och stadsområde Norr. Men det har inte varit något svårt projekt i övrigt. Vi visste vilken verksamhet vi ville driva eftersom vi gjort många liknande projekt på stadsbiblioteket. Vi har aktuell kunskap och relevanta perspektiv att lyfta in i det här. Garaget var mitt första projekt på stadsbiblioteket och tänket är ungefär detsamma. Det gäller att involvera de som bor i närheten och ha personal som tänder på idén. Kanske ha låg profil i början men stor yta i organisationen. Det finns många småbarnsfamiljer som skriker efter bra och meningsfulla aktiviteter i närområdet.

Vilken blir den största utmaningen?

– Just att få till dialogen och engagemanget med de boende. Det blir nog inte svårt men kommer att kräva mycket energi och tankemöda. Detta är också en plats där vi når stora delar av Malmö eftersom hela stan är här på sommaren. Så det blir en utmaning att ta tillvara på det. Vi vill ju att folk ska känna att de äger hela stan.

Hur ser planerna ur närmast efter inflyttningen?

Detta är en testverksamhet på tre år som sedan ska utvärderas. Nu har ett år gått, och under de kommande två åren drivs det som ett projekt.. Men redan till våren planerar vi spännande anpassningar som utökade öppettider där besökaren kan använda lånekortet som passerkort.

Fredag den 21 oktober öppnar Masten 2. Från 14.00 till 18.00 bjuds det på fika, våfflor och kaffe. Träffa personalen och invig lokalen med lite bubbeldricka!


Program under eftermiddagen

•14.00-17.00 Skapande verkstad med återSKAPA
•14.00-18.00 Prova på Virtual Reality
•14.15 Sångstund med barn från området
•15.00 Invigningstal och bandklippning


Under hela eftermiddagen kan du också vara med i en workshop anordnad av studenter från Malmö Högskola som undersöker hur vi kan göra Västra Hamnen mer levande och hållbar.