$left
$middle

Publicerad 2016-10-21 11:45

Senast uppdaterad 2016-10-21 11:48

Kommendanthuset Idélab för hållbar stadsutveckling igång

Den 15 april öppnade Kommendanthuset Idélab för hållbar stadsutveckling.

Idén att hitta en fysisk nod för arbetet med hållbar utveckling har flera år på nacken. Nu har frågan blivit löst genom att Kommendanthuset vid Malmö museer får hysa Kommendanthuset - Idélab hållbar stadsutveckling. Miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret går in med pengar, samtidigt som Kulturförvaltningen står för driftskostnaderna.

- Det är en gemensam plats för alla med intresse för ett mer hållbart Malmö, säger projektledare Magnus Metz.

Vad ska ske på Kommendanthuset framöver?

– Meningen är att arrangera seminarier och föreläsningar under temat hållbar utveckling, samt bjuda in ideella föreningar och enskilda personer med intresse för frågan. Vi erbjuder också arbetsplatser för organisationer och företag med samma inriktning.

Vilka företag och organisationer sitter där idag?

– Idag sitter till exempel Edumanity här, som utvecklar metoder och verktyg som hjälper företag och organisationer att växa genom crowdlearning. Här finns också ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling. ISU är ett joint venture mellan Malmö stad och Malmö högskola som arbetar för att utveckla Malmö till en ledande kunskapsstad inom just hållbar stadsutveckling. Det handlar till stor del om att länka forskning och teori med praktik. En annan hyresgäst är SEA-U Marint Kunskapscenter. De arbetar med pedagogik, marin utveckling och marina konsulttjänster, bland annat på Ribersborg.

I konceptet ingår också ett Open Office. Vad går det ut på?

– Att vem som helst har tillgång till de lediga arbetsytorna på andra våningen. Här finns två konferensrum med projektorer, fri surf och en husansvarig. Tanken är att vidareutveckla konceptet så att gästerna får nyckel och skåp för att låsa in sina saker under längre perioder upp till några veckor. Utrymmet används flitigt av studenter på högskolan. Här hålls också frukostseminarier i olika ämnen. Tanken är att man ska kunna bli medlem för en liten summa per år. I huset finns även ett par pedagoger från Malmö Museer och ett ekologiskt kafé – Kommendantens Kafé.

Hur ser planerna ut för Kommendanthuset och Idélab hållbar utveckling ut framöver?

– Tanken är att koppla ihop Idélab för hållbar utveckling med tematiskt närliggande saker som Science Center på Malmö museer. Eventuellt ska vi också experimentera med att erbjuda utomhusarbetsplatser till våren. Detta är det andra av tre testår. Vi kör till 2017 och utvärderar i slutet av det året. Platsen är intressant eftersom Kommendanthuset kommer att ligga mycket mer centralt när Citadellsvägen är avstängd för biltrafik och det blir gångstråk runt vattenområdet vid Banérskajen.