$left
$middle

Publicerad 2016-11-01 13:08

Senast uppdaterad 2016-11-01 13:32

Malmö deltar i Sustainable City Conference

I början av december deltar kulturförvaltningen i Sustainable City Development Conference på Malmö Live. Deltagandet sker inom ramen för Malmös medverkan i UCLG.

Kulturförvaltningens medverkan är ett direkt resultat av stadens funktion som Leading City inom organisationen United Cities and Local Governments (UCLG). Malmö blev leading city på UCLGs initiativ under 2015, när organisationen utsåg stadens arbete med kultur som verktyg för hållbar stadsutveckling utsett som best practice i tävlingen International Award UCLG - MEXICO City - Culture 21.                  

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma städer som utmärkt sig genom att visa på kulturens roll i hållbar utveckling. Malmös bidrag var dokumentationen ”The Soul of Malmö”, som dokumenterar hur staden arbetar med kultur för att skapa en inkluderande och demokratisk stad. Exempel som nämndes i dokumentationen var Ung i Sommar, Malmöfestivalen, Områdesprogrammen, Kulturstrategin och stadens residensprogram för förföljda författare, musiker och konstnärer.     

Att vara Leading City innebär att Malmö tillsammans med elva andra städer leder arbetet att utveckla kulturens roll i hållbar stadsutveckling. Inom ramen för detta har kulturförvaltningen hållit en workshop och ska även delta i Sustainable City Conference i december.

– I juni var en delegation från UCLG här tillsammans med två pilot cities, som är på gång att bli Leading Cities. Workshopen handlade om  om arbetet i Lindängen och hur processen där sett ut genom bland annat medborgardialoger. Delegationen gav direkt feedback på vårt arbete vilket var mycket värdefullt, säger Magnus Metz som varit en av representanterna för Malmös deltagande i UCLG.

Nästa steg är alltså att delta i Sustainable City Conference.

– Konferensen arrangeras vart sjunde år och kommer att avhandla elva ämnen varav ett är just hur kultur kan bidra till hållbar stadsutveckling. Där kommer vi bland annat att berätta om handlingsplanen för Kulturstrategin. Representanter från UCLG kommer att vara med i en panel där vi tillsammans diskuterar handlingsplanen som metod och verktyg.

Sustainable City Development Conference går av stapeln den 30 november – 2 december.

sv