$left
$middle

Publicerad 2016-11-24 11:01

Senast uppdaterad 2016-12-16 15:00

Produktivt samråd för finskt förvaltningsområde

I september hölls årets andra samråd tillsammans med representanter för Malmös sverigefinska minoritet. Flera nya aktiviteter diskuterades.

Malmö stad är sedan februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet. Därför får Malmö stad statliga medel för att förstärka stödet till de 8 000 sverigefinskar som bor i Malmö. Detta i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Varför är Malmö finskt förvaltningsområde?

– När minoritetslagstiftningen kom 2010 bestämde regeringen att vissa kommuner, landsting och regioner skulle vara finskt förvaltningsområde. Kommunerna kunde inte bestämma det här själva, men det gick bra att ansöka. Och det gjorde Malmö stad eftersom minoritetsfrågor är viktiga här och staden ville tydligare involvera även den sverigefinska minoriteten, säger samordnare Hannes Frizén.

Hur hjälper detta den sverigefinska minoriteten?

– Sverigefinnarna kan begära att få information från myndigheter på finska. De har också rätt till äldreomsorg helt eller delvis på finska. Sverigefinska barn i Malmö har rätt till förskoleverksamhet som bedrivs på finska, helt eller delvis. Sedan anordnar vi från kulturförvaltningen också kulturaktiviteter för att bevara det finska språket och den sverigefinska kulturen.

Vilka exempel finns när det gäller kulturaktiviteter?

– Stadsarkivet har börjat göra djupintervjuer med sverigefinnar för att dokumentera deras bidrag till Malmös utveckling. Stadsbiblioteket har haft en skrivarkurs på finska under året. Under Sommarscen var vissa arrangemang en del av det finska förvaltningsområdet, som till exempel Iris Viljanens och Henriikka Tavis framträdande. Vi har också stöttat fristående kulturaktörer och deras projekt, exempelvis har vi samarbetat med biografen Panora under satsningen ”Ny finsk film”.

Vad är på gång nu?

– Malmö stad har under 2016 haft två samråd, det ena i mars och det andra i september. Tillsammans med representanter från minoriteten diskuterades vad staden kan göra inom kultursektorn, äldreomsorgen, barnomsorgen och rörande kommunikationen med myndigheterna. Gällande äldreomsorgen inventerar staden boendena och ser om det går att ha ambulerande finsktalande personal. Minoriteten ville också få tillgång till aktuell information om kulturfrågor och veta vad som händer i staden med koppling till sverigefinsk kultur. Vi pratade särskilt om hur kalendariet i Malmö stad kan uppdateras och hur minoriteten själv kan lägga upp aktiviteter där. Vi hade också en diskussion kring barn- och vuxenkultur samt möjligheten att ta in finska artister till Malmöfestivalen.

Vad finns för konkreta planer framöver?

– Klart är att Malmö museer ska ha en utställning om finsk form och design under 2017. Det blir museets stora sommarutställning från maj till augusti.

sv