$left
$middle

Publicerad 2016-12-13 14:06

Senast uppdaterad 2017-05-31 12:36

Många aktiviteter under tryckfrihetsåret i Malmö

Melissa Henderson’s skulptur Säg det högt! utanför Stadsbiblioteket.

Melissa Henderson’s skulptur Säg det högt! utanför Stadsbiblioteket.

Den 2 december fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under tryckfrihetsåret 2016 har därför en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och andra intressenter haft programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information. Även i Malmö har flera aktiviteter arrangerats. Stadsarkivet har varit samordnare.

– Arbetet med Tryckfrihetsåret började redan förra hösten när vi samlade en projektgrupp för att diskutera upplägget. Vi kom fram till att vi ville sprida aktiviteterna över 2016 istället för att fira vid ett enstaka tillfälle. Och att samtliga institutioner skulle vara med och göra något, säger Adam Hidestål, Stadsarkivarie.

Flera projekt

Diskussionerna utmynnade i en lång rad projekt och förslag varav de flesta nu är genomförda.

– I februari började det publika arbetet när vi öppnade utställningen ”Ropen skalla – konsten åt alla” på Konstmuseet. Därefter hade Konsthallen ett projekt som kallades ”T(r)yckfritt” där nitton klasser i årskurs 4-6 arbetade med egna artist books.

Den 21 juni invigdes den lekfulla skulpturen ”Säg det högt” utanför Stadsbiblioteket. ”Säg det högt” är gjord av Malmökonstnären Melissa Hendersson.

– Hon är dessutom knuten till engelska PEN-klubben, så där fanns ju en direkt koppling mellan konstverket och det fria ordet. Melissa Hendersson satte även upp videokonstverket ”Vestige” i bibliotekets foajé.

Även Sommarscen hade en mängd arrangemang under temat yttrandefrihet.

Den 27 augusti uppmärksammade Malmö Museer Raoul Wallenbergs insatser under andra världskriget med utställningen ”Om yttrandefrihetens gränser – då och nu” på Kommendanthuset. Och den förste oktober öppnade den romska utställningen ”Vi är romer” på Malmö Museer. Närmast i tiden ligger ett antal aktiviteter under december månad.

– På Sustainable City Development-konferensen på Malmö Live kommer Alexandra Pascalidou att hålla tal om yttrandefrihet.

Den 2 december inviger Stadsarkivet en utställning om tryckfrihetens historia. Dagen efter har Malmö kulturskola en föreställning på Malmö Live som heter ”Uttryck” och handlar om yttrandefrihet.

Har mottagits väl

De olika arrangemangen har tagits emot väl både lokalt och nationellt, menar Adam Hidestål.

– Det är är förstås väldigt roligt eftersom Kulturförvaltningen brinner för att värna rätten till det fria samtalet. Vi är också en viktig aktör i egenskap av fristad.

sv