$left
$middle

Publicerad 2016-12-13 14:28

Senast uppdaterad 2016-12-13 14:30

El Sistema växer vidare

Sedan El Sistema först tog ton i Malmö 2013 har projektet verksamheten vuxit i stadig takt. Under 2016 har flera spännande projekt och samarbeten genomförts.

– Och vi har lockat flera hundra barn i stadsdelar som Holma, Kroksbäck och Sofielund, säger projektledare Magnus Ekwall.

Hur har El Sistema utvecklats under 2016?

– Vi har vuxit mycket. Redan förra läsåret startade vi ett nytt El Sistema på Sofielund och i år har vi startat ett nytt på Rosengård. Det är intressant att se hur körerna utvecklas och hur duktiga eleverna börjar bli. Det är också kul att vi fortsätter åka på läger med våra elever. I somras var vi bland annat i Göteborg på jättelägret ”Side by Side by El Sistema”, som anordnas av El Sistema-stiftelsen. Lägret avslutades med en stor konsert med över 600 barn som spelade tillsammans i Lisebergshallen.

Vilka samarbeten sker under året?

– Bland annat gör vi en konsert med MSO där barnen sitter på scenen tillsammans med musikerna och spelar. Vi fortsätter också samarbeta med Stadsbiblioteket i form av konsertverksamhet. Och med Musikhögskolan, där deras studenter får ta del av hur vi arbetar.

Hur har El Sistema utvecklats under året?

– Vi har startat ny verksamhet innevarande läsår på Rosengårdsskolan. Bara där är över 200 barn involverade i vår verksamhet. Totalt nås närmare 800 barn av regelbunden El Sistema-verksamhet i Holma, Kroksbäck, Sofielund och Rosengård.

Vad ligger i planeringsstadiet just nu?

– Vi arbetar med att skapa en stor El Sistema-orkester som ska träffas några gånger per termin. Då ska barn från de olika El Sistema-verksamheterna få möjlighet att träffas och spela och utveckla orkesterbiten. Utmaningen är ju att hela tiden hålla intresset uppe bland eleverna.

Hur har reaktionerna varit?

– Vi får väldigt mycket positiv respons från många håll. Det har varit reportage i diverse tidningar och El Sistema-stiftelsen var representerad vid Almedalsveckan i Visby i somras. De skolor där vi har verksamhet påtalar också för oss hur viktig vår verksamhet är. Att vi hjälper till och bidrar till förändringen av skolorna i positiv riktning. Och att vi förändrar strukturer och bidrar till att bygga Malmö helt.

sv