$left
$middle

Publicerad 2017-06-21 15:16

Senast uppdaterad 2017-06-22 10:32

Tre miljoner till STICK UT

Projektet STICK UT i Malmö har blivit beviljat 3 miljoner från Europeiska socialfonden till att utforska framtidens innovativa och hållbara arbetsliv – utomhus. Projektet är ett samarbete och en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö Högskola.

– STICK UT handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utforska olika former för att arbeta utomhus, med fokus på sådant arbete som vanligtvis bedrivs inomhus, på kontorsarbetsplatser, berättar Linda Johansson, projektledare på Kulturförvaltningen.

– STICK UT i Malmö ska bidra till att utveckla och sprida kunskap om såväl former som normer för arbete som bidrar till ett hållbart och innovativt arbetsliv.

Bidra till lärande

Huvudfunktionen för projektet är att bidra till ny kunskap rörande alternativa former för och upplevelser av att förlägga delar av (det traditionella inomhus-) arbetet utomhus. En handbok/guide tas fram för att vägleda och inspirera till utomhusarbete, där även de olika formernas styrkor och begränsningar framgår.

– De kunskapsfält som ligger till grund för STICK UT i Malmö kan sammanfattas i två huvudteman; hälsa och välbefinnande respektive kreativitet och lärande. Dagens arbetsliv kännetecknas av att allt fler av oss har arbeten som ställer höga krav på våra olika förmågor.

Detta projekt ska istället fokusera på arbetet i sig – hur det kan organiseras, samt vilka normer som stödjer och hindrar ”ett gott arbete”, som vi mår bra av som individer och som bidrar till samarbetsförmåga, produktivitet och hög kvalitet på verksamhetsnivå.

Vad är STICK UT?

STICK UT i Malmö är ett samarbetsprojekt och en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö högskola. Från staden deltar Kulturförvaltningen, projektägare, Miljöförvaltningen, Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, Hållbarhetskansliet samt HR- strategiska avdelningen på Stadskontoret. Från akademin deltar en forskargrupp från flera discipliner och lärosäten. Projektstart är september 2017 – och projektet löper sedan på under två år.

Projektledare från staden är Linda Johansson, utvecklingssekreterare på Kulturförvaltningen, och Charlotte Petersson, arbetsvetare och adjunkt inom Ledarskap och organisation, Malmö högskola. Projektets nuvarande form tog fart då projektledarna arbetade tillsammans som ISU gränsgångare.

sv