$left
$middle

Publicerad 2017-06-27 10:48

Senast uppdaterad 2017-06-27 10:56

Fortsatt stöd för skulpturpark av barn

Barnhänder arbetar med pyssel.

Foto: Drömmarnas Hus.

Drömmarnas Hus har genomfört en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna för Barnens Skulpturpark i Rosengård. Nu får projektet fortsatt stöd från Kulturnämnden för att gå in i nästa fas - förutsatt att Drömmarnas hus och projektet erhåller bidrag enligt budgetförslaget.

Drömmarnas Hus vill genomföra Barnens Skulpturpark som ett treårigt konstprojekt och avser engagera barn som bor i Rosengård att, tillsammans med professionella konstnärer, göra gemensamma offentliga skulpturer i området. I ett längre perspektiv kan projektet användas som metod på fler platser i Malmö och på så sätt knyta samman olika delar av staden.

Förstudien som genomfördes under 2016 och har genomlyst förutsättningar och behov för ett eventuellt genomförande samt undersökt vad och hur en skulpturpark i Rosengård kan vara.

Förstudien visar att det inte finns något liknande projekt i Sverige. Barn och unga är ibland delaktiga i utformnings- och gestaltningsprojekt, ofta i samband med projekt på skolor och liknande, men i stadsmiljö finns inget jämförbart i Sverige. Däremot i Norge finns liknande projekt som drivs av Qulthus i Fredriksstad, där barn tävlar om att få sina skisser uppförda som offentliga skulpturer. Både i Squlpthus Park i Fredriksstad och Barnas Skulptursti på Akershus Festning i Oslo har projekten varit mycket framgångrika. Projektgruppen gjorde ett studiebesök och fick en god insyn i upplägg och genomförande.

Barnens delaktighet och inflytande är centrala för idén om Barnens Skulpturpark och workshops med barn från området har varit en viktig del av förstudien. Förstudien ser att barnens perspektiv och tankar kring offentlig konst är bärande för hela projektet. En stark förankring till området liksom barnens berättarlust och fantasi ses som viktiga delar vid ett genomförande.

Bakgrund

Drömmarnas Hus skickade en ansökan till Malmö stad 2015. Efter stadsbyggnadskontorets och kulturnämndens positiva yttranden, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kulturnämnden slutligt skulle avgöra medverkan. Kulturnämnden beslutade 2015-09-30 att bevilja 94 680 kronor för en förstudie i syfte att undersöka möjligheten av att skapa en skulpturpark i Rosengård som ska ge barn och unga möjlighet att, som medskapare till skulpturer, ge permanenta bidrag till den offentliga miljön och sätta spår i kulturen. Nämndens beslut innebar inte ett bindande åtagande för Malmö stad att genomföra projektet.