$left
$middle

Publicerad 2017-09-22 15:27

Senast uppdaterad 2017-09-22 15:29

Fem miljoner till Rörelsernas museum

Illustration

Regeringen tilldelar Malmö stad fem miljoner kronor årligen för att arbeta vidare med Rörelsernas museum. Ett besked som tas emot med glädje av kulturdirektör Elisabeth Lundgren.

Den 20 september meddelade regeringen sitt beslut att tilldela Malmö stad fem miljoner kronor i budget för att redan under 2018 gå vidare med arbetet kring Rörelsernas museum.

Detta innebär bland annat att en försöksverksamhet nu kan komma igång där idéerna tar fast form genom arrangemang, utställningsprojekt och publika möten. Detta samtidigt som frågor kring var museet ska ligga och hur det ska finansieras utredas.

– Beslutet är helt i linje med vårt förslag att gå vidare med konkret verksamhet samtidigt som vi utreder kvarstående aspekter. Utifrån regeringens positiva besked kan nu vi fortsätta den spännande processen i förstudiens anda av öppenhet och dialog, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Interaktivitet med ny teknik

Ambitionen är ett lokalt förankrat museum med nationellt uppdrag och internationell prägel, och med en hög grad av interaktivitet genom ny teknik. Rörelsernas museum är tänkt att vara en arena för möten, samtal och diskussion, och det finns även planer på ett räddningsarkiv där hotade berättelser och material från utsatta aktörer samlas in och förvaltas. 

– Vi är mycket glada och stolta över beskedet. Att regeringen väljer att satsa på ett nytt nationellt museum med ansvar för demokrati- och migrationsfrågor innebär en bekräftelse av förstudiens resultat och rekommendationer, säger Elisabeth Lundgren.

Bör placeras i Malmö

Det var 2016 som Malmö stad fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för etableringen av ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Resultaten av ett års förstudie utifrån en bred dialog med bland annat civilsamhälle, museisektor, forskare, ungdomar och aktivister presenterades i en omfattande rapport till Kulturdepartementet i april.

Förstudien visade på behov av och intresse för ett museum med inriktning på just demokrati och migration, och ger stöd för tanken om att Malmö utifrån sin historia och dynamiska karaktär är den stad i Sverige där verksamheten bör placeras.

sv