$left
$middle

Publicerad 2017-09-22 15:19

Senast uppdaterad 2017-09-22 15:25

Stor satsning på Form/Design Center

Form Design Center fasadfoto

Regeringens satsar på kulturen i Malmö och pekar särskilt ut Form/Design Center som en viktig mötesplats för områdena arkitektur, form och design i södra Sverige.

Det var när regeringen presenterade sin budgetproposition i veckan som fick Malmö det glädjande beskedet. Tre miljoner kronor under tre år kommer att satsas på Form Design Center. Pengarna ska gå till att skapa förutsättningar för en mötesplats i södra Sverige med inriktning på arbete med arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer.

Malmö i framkant

Form/Design Center (FDC) är redan i dag en väl etablerad mötesplats för arkitektur-, form- och designfrågor i Malmö sedan 50 år tillbaka. Regeringens bedömning är att FDC har förutsättningar för att bli en viktig mötesplats även för hela södra Sverige. En utmaning som Malmö nu tar sig an genom att öppna upp för breda samarbeten.

– Det är väldigt roligt att regeringen belyser Malmös roll som en stad i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling och skapandet av livsmiljöer som tar hänsyn till betydelsen av form och design. Regeringens satsning kommer att stärka de kreativa näringarna i Malmö och hela Skåne, och bekräfta Malmös position inom design och arkitektur, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör.

Stor politisk enighet

I den nationella utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design som kom 2016, lyftes behovet av så kallade regionala noder med uppdrag att hantera ämnena arkitektur, form och design. Utredningen pekade också på vikten av att ta vara på kunskaper i olika delar av landet liksom behovet av att brett skapa möjligheter för ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete.

– I utredningen lyfte jag arkitektur, form och design som ett redskap i relation till de utmaningar och den utveckling vårt samhälle har. Regeringen visar nu att den tror på det arbete vi gjort i Malmö, både att lyfta betydelsen av stadsutveckling och hållbara livsmiljöer, samt samverkan med Region Skåne och branschen. Form Design Center har i många avseenden varit platsen för detta arbete och därmed naturligt att den utvecklas till en regional nod, som jag föreslår i min utredning, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör.

I Malmö har Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret drivit ett långsiktigt strategiskt arbete tillsammans med Region Skåne för att få till stånd en regional nod med Form Design Center som mötesplats. Även politiskt har det funnits stor enighet hos Malmö stad respektive Region Skåne om denna satsning, och beslut om ökade medel från såväl region som stad kom i våras.