$left
$middle

Publicerad 2017-12-05 14:33

Senast uppdaterad 2017-12-05 14:39

Kulturen stärks i förskolan

Foto: Sanna Dolck

Kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med en kulturplan, den första i sitt slag i Malmö. Planen görs med stöd i Malmö Kulturstrategi 2014–2020. Målet är att kulturplanen är klar under våren 2018.

En kulturplan ska vara ett stöd och ett verktyg för pedagoger i arbetet med att stärka kulturens roll i förskolan och förskolans eget arbete med kultur. Genom att barnen tar del av konst och kultur uppmuntras deras kreativitet och skapande och det bidrar till identitetsskapande och till ett Malmö där barn och unga mår bra, inspireras och utvecklas.

Flera sakkunniga från förskoleförvaltningen, kulturförvaltningen, Malmö Live, Unga Teatern på Malmö stadsteater, stadsbyggnadskontoret och Skoletejensten Öresund har valts ut för att bidra med kunskap till kulturplanen inom ett av sex områden: Film och media, Kulturarv, Bildkonst, design och arkitektur, Musik, rytmik, dans och rörelse, Scenkonst och Litteratur, läsning och muntligt berättande.

Sofia Ek Landén, specialpedagog och Maria Hörman Sällberg, kultursekreterare, båda på barnkulturenheten, kulturförvaltningen samt Ulrika Glaser, utvecklingsledare på utvecklingsenheten, förskoleförvaltningen leder arbetet med kulturplanen:

Varför gör ni detta?

– Det handlar om att samla all den kunskap om kultur som finns i Malmö i en gemensam form för att säkerställa att varje barn får ett kvalitativt kulturutbud. Planen ska vara ett stöd för förskolorna så att vi inte missar någon av kulturens olika former.

Hur togs initiativet till en kulturplan?

– Frågan kom upp i styrgruppen för kultur i förskolan, eftersom vi ser att vi behöver jobba med likvärdigheten i staden när det gäller kultur i förskolan. På Kreativt lärcentrum har båda förvaltningarna träffats vid ett antal tillfällen för att samtala om kultur i förskolan och de träffarna har bidragit till att vi nu konkretiserar det som kommit fram i samtalen.

Vilken skillnad gör en kulturplan för Malmös förskolebarn?

– Vi hoppas att varje barn får ta del av så många kulturuttryck som möjligt. Att en kulturplan kan stärka pedagogerna och visa på det stora utbudet av kulturformer som finns i staden. Det kommer betyda att kulturpaletten breddas för barnen.

* Kulturstrategin beskriver hur konst och kultur ska bidra till att göra Malmö till en demokratisk, tillåtande och välkomnande stad. Den syftar också till att utveckla den sociala hållbarheten i staden.

sv