$left
$middle

Publicerad 2017-12-14 14:05

Senast uppdaterad 2017-12-15 10:54

Malmös fria kulturliv får 72,3 miljoner 2018

PotatoPotato

PotatoPotato

Stödet till Malmös fristående kulturaktörer och studieförbund 2018 uppgår till 72,3 miljoner kronor. Prioriterat i budgeten är att förstärka resurserna för verksamhetsstöd inom bland annat scenkonstområdet samtidigt som nämnden bibehåller ett stort anslag för projektstöd.

Den 13 december fastställde Malmös kulturnämnd kulturstödsbudgeten för 2018. Budgeten omfattar 72,3 miljoner kronor i olika former av stöd till fristående kulturorganisationer och till studieförbunden. 48 kulturorganisationer har beviljats verksamhetsstöd om totalt 45,5 miljoner kronor och de 10 studieförbunden får sammanlagt 18,4 miljoner kronor. Projektstödsanslaget uppgår till 6,6 miljoner kronor och för stipendier avsätts ca 1,8 miljoner kronor.

Särskilda satsningar

  • Inom scenkonsten beviljas nya verksamhetsstöd till scenkonstkollektivet Karavan och till teatergruppen Banditsagor. I övrigt får bland annat teatergruppen PotatoPotato och gästspelsscenen Bastionen ett förstärkt stöd.
  • Fortsatt utveckling av filmområdet, genom ett nytt verksamhetsstöd till Imagenes del Sur, som arrangerar filmfestivalerna Ifema och Latinamerika i fokus.

Kulturnämnden har under året beslutat om nya och tydligare riktlinjer för kulturstöd, som lyfter fram kvalitet och stöd till verksamhet som på olika sätt bidrar till utvecklingen av Malmös kulturliv. Från 2018 finns ett särskilt stöd för utvecklingsprojekt och ett nytt stöd för unga i åldern 18-30 år, Stipendiet Kulturkraft.

- I kulturstödsbudgeten 2018 gör vi ett antal riktade satsningar istället för en allmän mindre uppräkning av alla stöd. Den nya formen av projektstöd är också en tydlig markering av att vi vill ge utrymme för förändring och nya initiativ, säger kulturdirektör Elisabeth Lundgren.