Stadshusets reception

Vi är reception för de förvaltningar som finns i stadshuset:

  • Fastighets- och gatukontoret
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Stadskontoret
  • Stadsrevisionen


Besöks- och telefontider:

Vardagar 07.45–16.30.

Obs! Under pågående pandemi stänger receptionen kl: 16.00.

Senast ändrad: