Romskt informations- och kunskapscenter - RIKC

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. RIKC tillhör kulturförvaltningen i Malmö stad och har ett kommunövergripande uppdrag.

Centret har utvecklat ett unikt koncept för att implementera den romska minoritetens mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Arbetet riktar sig i lika stor utsträckning till den romska befolkningen som till majoritetssamhället och sker på individuell, strukturell och diskursiv nivå.

RIKC utbildar bland annat kommunens anställda och arrangerar konferenser, seminarier och möten med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer. Centret erbjuder också råd och stöd till Malmöbor på romani chib.

Tillsammans med andra verksamheter i Malmö utvecklar RIKC samarbetsformer för att öka kunskapen kring minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor idag. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med minoritetsrättigheter.

Aktuellt


Kontakta oss på RIKC

Om du har en allmän fråga eller inte vet vem du ska kontakta kan du mejla rikc@malmo.se.

Du hittar oss på Norrtäljegatan 6 i Malmö. Varmt välkommen med frågor, idéer och tankar.

Mujo Halilovic
Verksamhetschef
mujo.halilovic@malmo.se
040-34 60 12
0709-69 21 86
Diana Bogelund
Samhällsvägledare
diana.bogelund@malmo.se
040-34 60 22
0738-52 60 30
Renata Andersen
Samhällsvägledare
renata.andersen@malmo.se
040-34 60 29
0708-48 03 35
Robert Vävström
Samhällsvägledare
robert.vavstrom@malmo.se
040-34 60 23
0766-32 49 76
Julia Sällström
Planeringssekreterare
julia.sallstrom@malmo.se
040-34 60 37
0709-71 97 57
Olga Friberg Jonsson
Planeringssekreterare
olga.fribergjonsson@malmo.se
0721-55 75 21